Maatschappelijke gevolgen van hoofdpijn

Hoofdpijn zorgt voor grote gevolgen voor de maatschappelijke normen en waarden.
* De economische schade van hoofdpijn ligt per jaar gemiddeld op 450 miljoen euro.
* Er is ook indirecte schade aan de maatschappij die niet uit te drukken is in geld en getallen die een waarde aangeven. Er is geen cijferlijst voor de indirecte schade die het met zich meedraagt. Zie de deze maatschappelijke gevolgen ook in. Niet alles is uit te drukken in geld, terwijl een hoop mensen denken dat het wel zo is. Er moet ook naar de welzijn van mensen gekeken worden niet alleen naar cijfers in deze kwestie van de maatschappij.

Als mensen hoofdpijn hebben, vooral chronisch kost dit de maatschappij een hoop geld. Er moet medische zorg geregeld worden. Er moet een werkvervanger komen. Nog meer zaken spelen een rol, maar die zal ik niet uitgebreid benoemen. Anders wordt dit artikel veel te lang. Hoofdpijn leidt ook vaak tot onnodige fouten in het werk. Als je werk doet voor klanten en je kunt niet goed functioneren dan is de maatschappij daar mede verantwoordelijk voor. Er zou meer naar het welzijn van mensen gekeken moeten worden dan naar cijfers en economische groei. Het gaat om mensen en niet om de waarde van het materiaal waar mensen zo gehecht aan zijn. Namelijk het vullen van hun eigen portemonnee. Iemand die hup nodig heeft moet hulp krijgen. Wij vinden dat er meer naar personen gekeken moet worden en niet naar het kostenplaatje. Het gaat om het leven en het welzijn van de mensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *