Vraag en antwoord omtrent debiteurengebied

Beste Alohaweb,

Ten laste van een van mijn werknemers was door een deurwaarder beslag gelegd op het salaris. De afdrachten hebben dienovereenkomstig plaatsgevonden. De betrokken werknemer is op enig moment echter in staat van faillissement geraakt. Ik was daar niet van op de hoogte en heb de afdrachten aan de beslagleggende deurwaarder gedurende enkele maanden gecontinueerd. De faillissementscurator stelt nu dat deze betalingen van onwaarde zijn geweest en verlangt dat een bedrag ter hoogte van de afdrachten welke op basis van het (ex art. 33, tweede lid Fw)vervallen beslag hebben plaatsgevonden door mij alsnog aan hem worden voldaan. Hoe te handelen en kan ik eventueel het aan de deurwaarder betaalde als zijnde onverschuldigd betaald terugvorderen. Is eventueel ook een regres op de werknemer mogelijk nu deze niet heeft vermeld dat hij in staat van faillissement is komen te verkeren?

Het faillissement heeft inderdaad tot gevolg dat dit gelegde beslagen doet vervallen. Het faillissement is als een algeheel beslag van hogere orde aan te merken. De gedane betalingen aan de deurwaarder zijn verricht na faillissement en benadelen als zodanig de boedel. De curator eist thans cf. wetgeving terecht alsnog betaling aan hem/de boedel. Het is zaak dat u z.s.m. bij de deurwaarder claimt dat ten onrechte uit hoofde van het loonbeslag inhoudingen zijn gepleegd en daarvan afdracht is gedaan. Het is de vraag of de werknemer zich heeft gerealiseerd dat het faillissement de geschetste consequenties zou hebben. Het is ook vreemd dat de curator zich niet bij u heeft gemeld in het kader van inkomsten na faillissement. Dit zou er op kunnen duiden dat de werknemer geen open kaart heeft gespeeld. Niet ten opzichte van u en evenmin richting zijn curator. Op zich is dat wel verwijtbaar en daarop regres op de werknemer te baseren. Het is alleen de vraag of dat van waarde is in het kader van voor handen verhaalsmogelijkheden. Tracht in ieder geval de discussie met de curator aan te gaan omtrent de houding van failliet. Ga nog niet direct over tot betaling aan de curator, want dan is deze zeker niet meer geneigd om iets voor u te betekenen. Ga direct in de slag met de deurwaarder omtrent de terugbetaling van de na het faillissement afgedragen gelden en probeer daarin de curator te betrekken. Deze neemt nu namelijk de weg van de minste weerstand door, overigens terecht, u te verzoeken nogmaals over te gaan tot betaling, nu aan de boedel. Door met name het verwijtbare gedrag van failliet te benadrukken kunt u bewerkstelligen dat de curator in uw gevecht met de deurwaarder in kwestie wordt betrokken en iets zal kunnen betekenen.

Hier een handige link naar en Incassobureau No Cure No Pay

Succes!

Arnoud.